fbpx

Huoli nuoristamme

Useimmilla kunnilla on laadittu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan epäkohdat, tavoitteet ja keinot parantaa lastemme ja nuortemme arkea. Hyvä näin, mutta eihän se alkuunkaan riitä. Mikään toiminta ei pyöri ja toimi ilman rahaa ja tekijöitä. Opettajat ovat ilmaisseet vahvan huolensa siitä, että koululaiset tarvitsevat enemmän henkistä tukea. Otan erittäin huolestuneena kantaa ajankohtaiseen, meillä Pirkanmaallakin ja itse asiassa jo pidemmän aikaa tiedossa olleeseen Tampereen nuorten huumausaineiden käyttöön ja Tredussa opiskelleiden nuorten kuolemantapauksiin. Kun huumeet ovat kouluissa arkipäivää ja kaduillakin yhä näkyvämpinä, pitäisikö moniammatillisten tiimien laatia pikaisesti yksityiskohtaisempi ja oikeasti toteutettavissa oleva toimintasuunnitelma, joka jalkautetaan heti eikä “huomenna”. Meidän on huolehdittava riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta oppilashuollosta. Tämä tarkoittaa, että meillä on tarjota kouluissamme oppilaille koulukuraattoreita, psykologeja ja terveydenhoitajia.
Vahvaa viestiä on tullut koulun henkilökunnalta siitä, että nuorilta puuttuvat sellaiset matalan kynnyksen paikat, joissa he voisivat saada faktatietoa eri päihteistä. Kannabista ei tahdota edes luokitella vaaralliseksi huumeeksi. Ei luulisi olevan ylitsepääsemättömän vaikeaa saada asiantuntijoita apuun ja kertomaan vaaroista. Muutenkin nuorilla tulee olla kohtaamispaikkoja. Tarvitaan todellisia keinoja tarttua ilmenneisiin ongelmiin ja jalkauttaa aikuisia lasten ja nuorten arkeen auttamaan ja tukemaan. Minä näkisin myös päihdetyön ammattilaisia koulumaailmassa. Me kaikki ymmärrämme, että tällainen maksaa, mutta mitä loppuviimein maksaa yksi syrjäytynyt nuori inhimillisyyden tuskasta puhumattakaan? Koukkuun jäänyt nuori tarvitsee monipuolisesti erilaisia palveluja ja tässä kohtaa säästäminen tapahtuu täysin väärästä päästä. On monia syitä, miksi nuori on vaarassa syrjäytyä ja lopulta syrjäytyy. Tämän pitäisi olla meidän yhteinen huolemme. Miksi nuori keskeyttää opintonsa? Mitä tulee tämän jälkeen opiskelun tilalle? Epäsosiaalinen käyttäytyminen ja muut lieveilmiöt. Meillä on näitä ns. koulupudokkaita huolestuttava määrä. Tampereen kokoisessa kaupungissa meillä on noin 50 000 opiskelijaa ja siksikin tämä koskettaa meitä hyvin vahvasti. Nuorten työllistymiseen tulee jatkossakin panostaa erityisesti.

Tarja Smura - nuoret
Jaa tämä sivu:
Valikko