fbpx

Huoli ikä-ihmisistämme

Arvokas ikääntyminen on kaikkien oikeus! Ikä-ihmiset ovat aktiivisia toimijoita, joten osallistetaan heitä enemmän! On hyvin surullista elää ja nähdä kehitys, jossa emme osaa osallistaa ikäihmisiä ja heidän voimavarojaan siinä määrin kuin heillä olisi annettavaa. Tähän kannattaisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota jo pelkästään ikääntyvän väestön määrän kasvun perusteella. Nykyiset ikä-ihmiset ovat aktiivisia yhteiskunnan toimijoita ja palvelujen käyttäjiä ja heidät tulee ottaa paremmin huomioon aina kaupunkisuunnittelusta lähtien. Kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminnassa nämä ihmiset ovat avainasemassa ja heidän merkityksensä silläkin rintamalla on mittaamattoman arvokas.

Tarja Smura - Ikäihmiset
Jaa tämä sivu:
Valikko