fbpx

Yksineläjien oikeuksista

Yksinelävät kokevat, ettei heidän asemaansa oteta riittävästi huomioon päätöksenteossa. Tämä on ihan varmasti totta. Ongelmana on ollut se, ettei meillä ole ollut riittävästi kerättyä tietoa yksinelävien olosuhteista ja tilanteista ympäri Suomen. Tästä syystä viime vuonna tilattiin valtioneuvoston toimesta selvitys koskien juuri tätä ja sen loppuraportti ilmestyi vuoden lopulla. Yksineläjien yhteiskunnallisen aseman selvittämistyö on kiistatta tärkeää. Meillä on jo nyt yli miljoona yksineläjän taloutta ja luku tästä vain kasvaa. Meillä Pirkanmaallakin yksineläjiä on todella suuri määrä. Tämä liittyy kiinteästi myös väestönkehitykseen ja syntyvyyden alenemiseen. Vuonna 2030 Suomessa on Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan noin 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta. Heistä suurin osa asuu yksin. Kiistatta kyse on merkittävästä ilmiöstä, joka tulee nykyistä paremmin myös tunnistaa ja huomioida palvelujärjestelmässä. Selvää on luonnollisesti myös se, että me tarvitsemme jatkossa entistä kattavampaa tutkimustietoa väestörakenteemme kehityksestä, jotta voimme ennakoida ja ottaa yksineläjät nykyistä huomattavasti paremmin huomioon asioista päätettäessä. Tarvitsemme lisää rakenteellista tietoa olosuhteista, hyvinvoinnista ja elinoloista.

Suurin osa meistä asuu yksin jossain vaiheessa elämäänsä, eikä siihen liity sen suurempaa draamaa, asiat ovat hyvin. Asutaan yksin omasta valinnasta. Yksineläminen on eri asia silloin, kun on erottu tai jääty leskeksi. Mikä on mielenkiintoista on se, että yksin eläminen on lisääntynyt nuorten ja keski-ikäisten kohdalla. Ei ole olemassa yksineläjien stereotyyppiä, vaan tilanteet ovat hyvin erilaisia ja monista eri syistä johtuvia. Yksinelämiseen ei läheskään aina liity sosiaalista kurjuutta, saati yksinäisyyttä. Toimeentulo voi olla ihan kunnossa ja riittävä, terveys koetaan hyväksi jne.
Tehty selvitys osoitti kyllä sen, että riskit sosiaalisten ongelmien muodostumiselle olivat havaittavissa, jos uhkana on työttömyys tai perustoimeentuloon liittyvät asiat. Yhtä kaikki juuri tämä on se nivelkohta, johon tulee jatkossa kiinnittää entistä paremmin huomioita. Yhdenvertaisuus palvelujen saamisen suhteen tulee mahdollistaa riippumatta väestöryhmästä tai asumismuodosta. Ja yksineläjien kohdalla tämä merkitsee erityistä tarkastelua siitä, miten palvelujärjestelmässä heidät ja heidän erityispiirteensä ja oikeutensa toteutuvat mahdollisimman hyvin ja kattavasti. Myös lainsäädännössä tulee huomioida yksineläjien tilanteet. Palvelut tulee olla hyvin matalakynnyksisiä ja helposti saatavilla myös yksineläjille. Yksittäisten poliittisten ratkaisujen osoittaminen on aina hankalaa ja se on sitä erityisesti silloin kun ongelmat ovat kasaantuneet moniongelmiksi riippumatta asutko yksin vai oletko perheellinen. Avain näissä kehityskuluissa on ennaltaehkäisy ja varhainen havainnointi. Estetään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, ajoissa ja vastuullisesti.
#VälittämisenVallankumous

Jaa tämä sivu:
Valikko