fbpx

Välitetään Suomi jokaiselle!

Tänään äänestetään koko Suomen ja kaikkien huolenpidon puolesta. Suomea pitää edelleenkin kehittää heikoimpien ehdoilla, eikä vahvojen. Suomeen ei pidä luoda yhtään enempää välinpitämättömyyttä ja kovenevia arvoja vaan tarvitsemme sydämensivistystä, toistemme kunnioittamista ja huomioimista. Tarvitsemme aitoa välittämistä lähimmäisestä. Oman edun tavoittelu ja itsekkyys eivät rakenna Suomea tasa-arvoisemmaksi vaan päinvastoin. Tarvitsemme yhteistyön henkeä ja kykyä tehdä päätöksiä yli puoluerajojen. Tähän kompromissit perustuvat. Riitelyn aika tulee olla ohi. Nyt on aika rakentaa siltoja, eikä rikkoa niitä.
Suomi kuuluu kaikille ja meidän on aluepoliittisesti turvattava tasavertaiset palvelut myös syrjemmillä seuduilla. Suomi ei ole vain pääkaupunkiseutu tai isompien kaupunkien, eikä sitä voida näiden ehdoilla rakentaa. Kaikilla tulee olla oikeus valita, missä asuu, työskentelee ja yrittää. Ja lapsensa saa kasvattaa myös maalla. Tarvitsemme alueellista monimuotoisuutta, suurempia kaupunkeja, maakuntakeskuksia, taajamia ja maaseutua. Emme voi unohtaa syrjäkylien vanhuksiamme. Alueellista kehitystä tulee toteuttaa hallitusti ja tämä tulee muistaa myös meillä Pirkanmaalla. Suomi ei voi eriarvoistua, vaikka se muuttuukin.
Koulutus on ykkösasemassa jatkossakin ja se on tärkein tasapainoisen Suomen ja syrjäytymisen ehkäisyn väline. Koulutus luo ympärilleen työtä ja hyvinvointia. Korkeakoulujen saatavuudesta jokaisessa maakunnassa on huolehdittava ja erityisesti ammattikorkeakoulujen jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Yhteistyötä on tiivistettävä edelleenkin elinkeinoelämän kanssa. Pirkanmaan osaltakin tällä on iso merkitys nyt ja tulevaisuudessa.
Liikenneyhteydet tulee olla kunnossa ja teistä on pidettävä nykyistä parempi huoli.
Perhepolitiikkaa ei voida uudistaa pelkästään talouden ehdoilla, vaan perheitä kuunnellen. En kannata pakkoja, enkä varsinkaan, jos kyse on lapsista. Uskon perheiden omaan arvioon ja valintoihin. Vanhempia ei saa pakottaa töihin pienempien taaperoiden hyvinvoinnin kustannuksella. Perheitä tulee arvostaa ja vanhemmuuden tasa-arvoa aidosti edistää, eikä heikentää. Meidän tulee mahdollistaa perheille sopivia erilaisia ja monipuolisempia lasten hoitomuotoja. Kotihoidontuki on jatkossakin tärkeä lapsiperheiden arjen ylläpitämisessä. Suurempiin lapsiryhmiin ja melutasoon “ehtii” myöhemminkin. Nämä kannattaa pitää mielessä, kun perhevapaauudistuksesta päätetään.
Yksineläjien määrä on meillä Pirkanmaallakin huomattavan suuri ja tähän ja heidän oikeuksiin ja asemaan tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
Väestönkehitys on huolestuttava samoin kuin ilmastonmuutos. Ikäihmisten vahvempi osallistaminen ja arvokkaan vanhuuden turvaaminen tulee olemaan haasteellista. Ilmastonmuutos on vakava, eikä sitä voi vähätellä, mutta realismi tulee säilyttää. Olemme suurien haasteiden edessä, syntyvyys ja nuorten määrän lasku on hälyttävällä tasolla, työikäisten määrä kaventuu suhteessa suurten ikäluokkien määrään. Tällä kehityksellä meillä ei työntekijät riitä ja palveluiden tarve vain kasvaa. Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa ja niitä maahanmuuttajia, jotka tulevat tänne Suomen lakia ja järjestystä kunnioittaen ja noudattaen. Tarvitsemme työtä, yrittäjyyttä sekä talouskasvua ja tästä Suomi nousee. Näistä uhkakuvista huolimatta ja ehkä juuri siksi, tarvitsemme nyt rohkeutta toimia viisaasti yhteistyöllä toivon siivittämänä siitä, että Suomi säilyy ja kestää. Suomi ansaitsee vastuullista asioiden hoitoa niin, että hyvinvointi jakautuu tasaisemmin, eikä keskity vain hyväosaisille. Olemmeko jatkossakin sivistysvaltio, joka pitää huolen omistaan – senkin näyttää nämä vaalit ja niiden tulos. Vastakkainasettelun ja mustavalkoisen ajattelun sijaan puhalletaan Suomeen yhteistyön vahva tahtotila ja tekemisen meininki. Olemme pieni pohjoinen kansa, joka on selvinnyt pahemmistakin paikoista. Äänestetään Välittämisen puolesta!

#VälittämisenVallankumous

Jaa tämä sivu:
Valikko