fbpx

LASTENSUOJELUSTA

Sain olla paikalla “Puhutaan Lastensuojelusta” Pesäpuu Ry:n paneelissa Tampereella pääkirjasto Metsossa 19.2. Meitä väkeä oli kerääntynyt tämän erittäin tärkeän aiheen äärelle reilut sata aiheesta kiinnostunutta. Kävimme rakentavaa keskustelua lastensuojelusta sekä sen nykytilasta ja merkittävimmän panoksensa paneeliimme toivat nuoret, joilla oli omakohtaista kokemusta. Jaoimme yhteistä huolta sosiaalityöntekijöiden alipalkkauksesta ja asiakkuusmääristä ja sitä kautta vaihtuvuudesta. On sietämätön tilanne, että huostaanotetun lapsen tai nuoren sosiaalityöntekijä voi vaihtua kymmeniä kertoja. Rakenna siinä sitten luottamusta lapseen, jolla on hylkäämisen trauma takana. Epäinhimillistä on myös joutua odottamaan avun saamista useita kuukausia. Pohdimme yhdessä myös sitä, miten pirstaloitunutta on lastensuojelun kenttä ja palveluverkosto. Tosiasia on se, että joudumme käyttämään kaikki keinomme, että ennaltaehkäisevä työ löytää uusia muotoja ja resursseja. Päätöksenteossa ja säästötoimenpiteissä on huomioitava aina lapsivaikutukset. Perheet tarvitsevat avun ajoissa ennen kuin ongelmat kasaantuvat ja pahenevat. Laitosvuorokauden hinta on keskimäärin 350 euroa. Tarvitsemme lisää ammatillisia perhekoteja ja pienyksiköitä, sillä niissä mahdollistetaan inhimillisempi kohtaaminen ja kohtelu. Tukiperheistä on jatkuva pula.

Liian vähälle jäi kuitenkin keskustelu nuorten syrjäytymisestä, vaikkakin kaikki me panelistit olimme sitä mieltä, että esimerkiksi jälkihuollon yläikärajaa tulee korottaa 21 vuodesta 25 ikävuoteen. Tarvitsemme apukäsiä ja silmäpareja havainnoimaan niin kouluissa kuin päiväkodeissa. Lastensuojelun tärkein tehtävä on auttaa perhettä, mutta yhä ja edelleen sillä on huono maine. Kiireelliset nuorten huostaanotot ovat lisääntyneet, näin myös Pirkanmaalla. Meillä on onneksi myös niitä rohkeita vanhempia, jotka ymmärtävät hakea nuorelle apua ajoissa, kun omat voimavarat eivät riitä. Avun hakeminen ei ole kenenkään häpeä, vaan päinvastoin! Avohuollon tukitoimien kirjo on moninainen, kunhan asiakas vain osaisi löytää niistä itselleen sopivan ja riittävän helposti.
Hyviä kokemuksia on saatu sosiaalityön jalkauttamisesta perheiden koteihin. Vaikka sosiaalityön kautta nimetäänkin ongelma/ongelmia, nostettaisiin esiin myös perheen omat hyvät puolet ja voimavarat. Varhaisnuorten ja nuorten kohdalla erityisesti tarvitaan etsivää työtä – kouluilla ja harrastepaikoilla kohtaamiset ovat luontevia.
Liian moni nuori voi pahoin ja oirehtii mielenterveysongelmilla, päihteillä tai itsetuhoisella käytöksellä. Syrjäytymisessä keskiössä on koulutus. Jos nuori jää pelkän peruskoulun varaan, työllistyminen hankaloituu ja vaarana on syrjäytyminen. Tästä aiheutuu yhteiskunnalle 230 000 –  370 000 euroa suuremmat kustannukset verrattuna koulutuksen saaviin, osoitti Sitran ja Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitoksen tutkimus viime vuodelta. Kustannukset ovat todellisuudessa tätäkin suuremmat ottaen huomioon mm. rikollisuuden ja erikoissairaanhoidon.

Summa summarum; jotain on tehtävä ja pian ja myös kestävästi sillä näin tämä ei voi jatkua. Köyhyys lapsiperheissä kasvaa, mikä on yksi selkeä syy lastensuojelun tarpeen lisääntymisiin. Meidän kaikkien aikuisten vastuulla on yhteisöllisyyttä lisäämällä huolehtia lapsista ja nuoristamme. Oikeat  kysymykset oikealla hetkellä – se voi olla ihan pienestä kiinni.

Jaa tämä sivu:
Valikko